Die finansiële kantoor hanteer alle finansies van die skool, insluitend skoolfondsbetalings.

Verskeie betalingsopsies word aangebied. 

Skoolfondsrekeninge word maandeliks per e-pos aan ouers gestuur, indien u nie state ontvang nie, kontak die finansiële kantoor asseblief.

Die skoolgeld vir 2020 is R21 826.00

 

Die skoolgelde kan maandeliks betaal word.

 

Skoolgelde moet voor die 7de van elke maand betaal word vanaf 1 Januarie tot 1 November 2020. 

 

Die eerste betaling moet reeds gedoen word voor die skool begin in Januarie.

 

R800 korting word gegee indien skoolgeld vereffen word teen 29 Februarie 2020

 ‘n R800 gesinskorting word ook gegee vir die 2de, 3de … kind in die skool

 

 

Die skool se bankbesonderhede is:

 

ABSA

BEN SWART-TAK

TAKKODE:  334 645

REKENINGNOMMER:  90750569

VERWYSINGSNOMMER:  _____________ (U KIND SE TOELATINGSNOMMER, DIT IS UITERS BELANGRIK AANGESIEN ONS DIT GEBRUIK OM DIE GELD TE ALLOKEER TEEN U REKENING)

 

Uitsluitings

  • Inligtingstegnologie word na-ure aangebied as addisionele vak teen R3 300 per jaar;

betaalbaar oor 10 maande vir graad 10 & 11 (Januarie – Oktober)

betaalbaar oor 9 maande vir graad 12 (Januarie – September)

  • Indien ‘n leerder gedurende die jaar die Inligtingstegnologieklasse sou staak, sal die klasgelde steeds betaalbaar bly.

  • Toere word opsioneel aangebied en sal waar moontlik gedeeltelik deur die skoolfonds gedek word, en gedeeltelik deur die ouers befonds word; en

  • Matriekafskeid sal ook slegs gedeeltelik befonds word, en gedeeltelik deur die ouers befonds word.

Me Astrid v Oostveen                                                   

Finansies

finansies02@htsjv.co.za

012 332 1760/1/2 & 332 3701/2

Mev Ilza van Rensburg

Finansies

finansies@htsjv.co.za

012 332 1760/1/2 & 332 3701/2

SKOOLFONDS

  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 by HTS John Vorster. Proudly created with Wix.com

Kontak ons

Tel: 012 332 1760

Epos: info@htsjv.co.za

Adres

Meyerstraat 1072

Rietfontein

Pretoria