Die finansiële kantoor hanteer alle finansies van die skool, insluitend skoolfondsbetalings.

Verskeie betalingsopsies word aangebied. 

Skoolfondsrekeninge is vooruitbetaalbaar maar daar  word vergunning gemaak vir maandelikse afbetaling.   Skoolgeldrekeninge word maandeliks per e-pos aan ouers gestuur, indien u nie state ontvang nie, kontak die finansiële kantoor asseblief.

​Die skoolgelde vir die jaar 2021 is R22 674.00

Skoolgelde moet voor die 7de van elke maand betaal word vanaf 1 Januarie tot 1 November 2021  

Die eerste betaling moet reeds gedoen word voor die skool begin in Januarie.

 

Maandelikse bedrag vir Gr 8 tot 11 leerders R2 062.00 pm en Gr 12 R2 267.40 hulle betaling geskied net tot 1 Oktober 2021

R800 korting word gegee indien skoolgeld vereffen word teen 28 Februarie 2021

 ‘n R800 gesinskorting word ook gegee vir die 2de, 3de … kind in die skool van dieselfde biologiese ouers

 

 

Die skool se bankbesonderhede is:

ABSA

BEN SWART-TAK

TAKKODE:  334 645

REKENINGNOMMER:  90750569

VERWYSINGSNOMMER:  _____________ (U KIND SE TOELATINGSNOMMER, DIT IS UITERS BELANGRIK AANGESIEN ONS DIT GEBRUIK OM DIE GELD TE ALLOKEER TEEN U REKENING)

 

Uitsluitings

  • Inligtingstegnologie word na-ure aangebied as addisionele vak teen R3 300 per jaar;

betaalbaar oor 10 maande vir graad 10 & 11 (Januarie – Oktober)

betaalbaar oor 9 maande vir graad 12 (Januarie – September)

  • Indien ‘n leerder gedurende die jaar die Inligtingstegnologieklasse sou staak, sal die klasgelde steeds betaalbaar bly.

  • Toere word opsioneel aangebied en sal waar moontlik gedeeltelik deur die skoolfonds gedek word, en gedeeltelik deur die ouers befonds word; en

  • Matriekafskeid sal ook slegs gedeeltelik befonds word, en gedeeltelik deur die ouers befonds word.

Me Astrid v Oostveen                                                   

Finansies

finansies02@htsjv.co.za

012 332 1760/1/2 & 332 3701/2

Mev Ilza van Rensburg

Finansies

finansies@htsjv.co.za

012 332 1760/1/2 & 332 3701/2

JV Gears Artwork.png

SKOOLFONDS