AKADEMIE

Aangesien die tegnologiese studierigting gespesialiseerd is, beskik slegs 'n volwaardige hoërskool vir tegnologie soos HTS John Vorster, oor die vakspesialiste en gesofistikeerde toerusting wat 'n waarborg is vir ononderbroke standaardonderrig en-opleiding. 
HTS John Vorster is die enigste skool in die omgewing wat AL NEGE die tegnologievakke met hulle spesialiseringsrigtings aanbied.  
 
Afrikaans & Engels
Natuurwetenskappe
Wiskunde

Afrikaans Huistaal en Engels Eerste Addisionele Taal is verpligtend van graad 8 tot graad 12. 

Natuurwetenskappe is in graad 8 en 9 verpligtend

In graad 10 tot 11 mag ‘n leerder kies tussen fisiese wetenskappe óf tegniese wetenskappe

In graad 12 is fisiese wetenskappe/tegniese wetenskappe ‘n verpligte vak

Wiskunde is van graad 8 tot 12 verpligtend.

In graad 10 tot 11 mag 'n leerder kies tussen wiskunde óf tegniese wiskunde

In graad 12 is fisiese wiskunde/tegniese wiskunde ook 'n verpligte vak

IGO - Ingenieursgrafika en Ontwerp
Tegnologie
Lewensoriëntering

IGO is verpligtend van graad 8 tot 12.

 

In graad 8 en 9 word basiese teken - en tegnologietegnieke aangeleer

Inleidende onderrig in Elektriese Tegnologie, Meganiese Tegnologie en Siviele Tegnologie (om basiese tegniese vaardighede te bemeester) is verpligtend in graad 8 en 9. Die vakke word op rotasiebasis aan alle leerders bekendgestel. 

In graad 10 kies 'n leerder een rigting uit 'n moontlikheid van nege rigtings. 

 • Elektriese/Elektroniese Tegnologie

 1. Elektronika

 2. Elektrisiënswerk

 3. Digitale stelsels. - Druk op die skakel hieronder om meer te leer oor Elektriese Tegnologie  

 • Meganiese Tegnologie.

 1. Pas-en Draaiwerk

 2. Motorwerktuigkunde

 3. Sweis en Metaalbewerking - Druk op die skakel hieronder om meer te leer oor Meganiese Tegnologie 

 • Siviele Tegnologie.

 1. Boukonstruksie

 2. Houtbewerking

 3. Siviele dienste - Druk op die skakel hieronder om meer te leer oor Siviele Tegnologie. 

Indien jy nog wil leer oor al  bogenoemde TEGNOLOGIESE opsies DRUK OP DIE SKAKEL 

Lewensoriëntering is verpligtend van graad 8 tot12

Ekonomiese & Bestuurswetenskappe

EBW is verpligtend in graad 8 en 9 

Sosiale Wetenskappe

SW is verpligtend in graad 8 en 9 

Skeppende Kuns

SK is verpligtend in graad 8 en 9 

Verpligte vakke van graad 8 tot 12
 • Afrikaans Huistaal

 • Engels Eerste Addisionele Taal

 • Wiskunde of tegniese wiskunde

 • Fisiese wetenskappe en tegniese wetenskappe

 • IGO

 • LOR

 • Kies een tegnologiese vak