ADMINISTRASIE

Hier kan jy enige vorm kry wat jy benodig.  Indien iets nie hier verskyn waarna jy op soek is nie, kontak ons of stuur 'n epos na info@htsjv.co.za
Jy kan sommmer op die eposadres druk hierbo

AANSOEKVORMS

01.

INSKRYWINGS-en INLIGTINGSVORM 2022

Druk op DIE skakel vir die inskrywingsvorm

02.

REGISTRASIERIGLYNE - Druk op DIE skakel vir die stap-vir-stap-riglyne

03.

HERREGISTRASIE - Druk op DIE skakel vir die herregistrasievorm

( Die herregistrasie-vorm sal binnekort weer beskikbaar wees)

AFLAAIBARE DOKUMENTE

01.

BUSROETES - Druk op DIE skakel vir die busroetevorm

04.

FINANSIëLE RESOLUSIES EN SKOOLFONDS - Druk op DIE skakel vir die vorm

07.

DEBIETORDER - Druk op DIE skakel vir die debietordervorm

02.

AFWESIGHEID [ L6 ] - Druk op DIE skakel vir die afwesigheidsvorm

Die vorm moet twee dae voor die afwesigheid ingehandig en goedgekeur word.

05.

GEDRAGSKODE - Druk op DIE skakel vir die vorm

08.

VRYWARINGSVORM - Druk op DIE skakel vir die vrywaringsvorm

03.

ONDERWYSDEPARTEMENT SE AANLYN-REGISTRASIERIGLYNE - Druk op DIE skakel vir die registrasieriglyne

06.

BROSJURE - Druk op DIE skakel vir die brosjure

09.

OUERBRIEF - Druk op DIE skakel vir die ouerbrief

ANDER DOKUMENTE

01.

AANMELDINGSVERSLAE EN AFWESIGHEIDSUITDRUKKE - Druk op DIE skakel vir die dokument

04.

VRYWARINGSVORM VIR BERGROETE - Druk op DIE skakel vir die dokument

02.

BERGOORGANGBELEID - Druk op DIE skakel vir die dokument

03.

BERGROETE ONDERNEMINGSBRIEF - Druk op DIE skakel vir die dokument

05.

DWELMGEBRUIK 2021 - Druk op DIE skakel vir die dokument